idrettslaget:arsmote_2021

 1. Åpning
 2. Godkjenning av de stemmeberettige
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden
 4. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
 5. Behandling av årsmeldinger fra styret og gruppene
 6. Godkjenning av regnskap
 7. Godkjenning av budsjett
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
 10. Avslutning

Valgkomiteens forslag til styre og revisorer

Styrets forslag til valgkomite: Karianne Ødemark og Elin Lundstad

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • idrettslaget/arsmote_2021.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)