User Tools

Site Tools


idrettslaget:arsmote_1._mars_kl_14_i_bruun

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av de stemmeberettige
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokoll
  5. Behandling av årsmeldingene
  6. Godkjenning av regnskap for 2016
  7. Budjsett 2017
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Avslutning

Sakspapirer

idrettslaget/arsmote_1._mars_kl_14_i_bruun.txt · Last modified: 2017-02-28 08:53:03 by janih