idrettslaget:arsmote_1._mars_kl_14_i_bruun

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av de stemmeberettige
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokoll
 5. Behandling av årsmeldingene
 6. Godkjenning av regnskap for 2016
 7. Budjsett 2017
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
 10. Avslutning

Sakspapirer

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • idrettslaget/arsmote_1._mars_kl_14_i_bruun.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)