gcw:start

WMO Global Cryosphere Watch

Som en direkte konsekvens av det Internasjonale Polaråret vedtok World Meteorological Organisation (WMO) i mai 2011 å starte en aktivitet kalt Global Cryosphere Watch (GCW). Denne aktiviteten er tett knyttet mot GEOSS aktiviteter og fokuserer på global overvåking av krysofæren. Mer bakgrunnsinformasjon er gitt på linkene under:

Hensikten med denne nettsiden er å informere nasjonale miljøer om GCW og koordinere nasjonale aktiviteter innenfor dette området slik at Norge som nasjon kan nyttiggjøre informasjon formidlet gjennom GCW. Siden dette arbeidet ikke har finansiering tenkes eventuell innsats primært gjennomført på epost, vha wiki, telefonmøter og muligens videokonferanse nasjonalt.

Meteorologisk institutt forvalter Norges medlemskap i WMO. Øystein Godøy (METNO) er nasjonalt kontaktpunkt for GCW. GCW har så langt ikke utnyttet de nasjonale kontaktpunktene i GCW i særlig grad, men etter GCW Steering Group i januar 2015 er dette tenkt endret.

Ketil Isaksen tar over som nasjonalt kontaktpunkt for GCW.

I januar 2018 møtes både arbeidsgrupper og styringsgruppen for GCW i Oslo. Denne gang er det et forslag 3 norske stasjon i listen som evalueres med opptak i GCW CryoNet. Dette er følgende forslag fra NVE:

Dear GCW Focal Points,

On behalf of Barry Goodison, the GCW Steering group vice-chair, I am kindly
asking you to consider contributing to the HarmoSnow questionnaires on snow
observations and data assimilation. These questionnaires should be
completed before 26 September 2016, as appropriate.

The questionnaires are available at:
http://costsnow.fmi.fi/index.php?page=Questionnaires

More detailed information is available in the attached document.

Best regards,
_________________________

Dr Miroslav Ondráš
World Meteorological Organization
Global Cryosphere Watch Project Office
_________________________

gcw_harmosnow_action_v1.pdf

GCW Surface Observing Network, mer detaljer finnes på http://globalcryospherewatch.org/cryonet/site_types.html

Gi melding om dere ønsker å forslå egne stasjoner/sites som en del av GCW.

  1. Informere relevante nasjonale miljøer om GCWs eksistens.
  2. Innhente informasjon fra nasjonale miljøer om relevante aktiviteter og formidle dette til GCW sentralt.
  3. Formidle informasjon fra GCW sentralt til relevante nasjonale miljøer.
  4. Formidle informasjon og behov fra nasjonale miljøer til GCW sentralt.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • gcw/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)