User Tools

Site Tools


idrettslaget:styrketrening

Styrketrening på Domus Atlethica

Det er flere på FOU som av og til bruker å være på Domus Atlethica og ha styrketrening.

Sted: Domus Atlethica
Tid: tirsdag 10:15, onsdag 11:00 eller fredag 11:00 avtales fra uke til uke
Varighet: 45 minutter
Pris: 115 kr pr gang for de som ikke har medlemskort, for tida er det et tilbud om 300 kr for 4 uker
Type trening: styrke i sal med instruktør, individuell belastning ved valg av vekter
Booking: nødvendig. på telefon eller internet (bare for medlemmer) tidligst 2 dager i forveien
Kontaktperson: Mari Anne Killie, CIENS
idrettslaget/styrketrening.txt · Last modified: 2012-07-09 14:03:27 by runel