User Tools

Site Tools


idrettslaget:skismorekurs

Skismørekurs

Onsdag 30. november arrangerer Meteorologen i samarbeid med Milslukern smørekurs i butikken deres på Ullevål stadion.

Praktiske opplysninger

Kurset avholdes i Holmenkollen riksanlegg. Det består av 4 deler:

  1. Diagonalgang uten staver
  2. Diagonalgang med staver i slak motbakke
  3. Dobbeltak (pigging)
  4. Dobbeltak med fraspark

Instruktøren, Karl Kristian Aketun, viser først teknikken. Så får hver enkelt prøve seg med instruksjon og tilbakemelding på hva som er riktig og hva som evt. kan gjøres bedre (ut fra hver enkelts grunnlag).
Kurset koster 500 kroner pr. deltaker.
Dette kan enten betales til meg direkte der og da, eller helst inn på konto 1600 13 28682.
Merk da innbetalinga “Skikurs”.

idrettslaget/skismorekurs.txt · Last modified: 2012-01-17 13:24:26 by janih