User Tools

Site Tools


idrettslaget:kondisjon

This is an old revision of the document!


Kondisjonsgruppa er en sammenslåing av den gamle friidrettsgruppa og den gamle skigruppa. I praksis inneholder den alle kondisjonsøvelsene kretsen driver med, unntatt orientering.

Gruppa har ingen egen treningstid, uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet.

Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i Holmenkollstafetten. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i.
Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: OBIK

Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til.

Kontaktperson, kondisjonsgruppa: Jan-Inge Hansen, tlf 2296 3299

idrettslaget/kondisjon.1289288899.txt.gz · Last modified: 2010-11-09 07:48:19 by janih