User Tools

Site Tools


idrettslaget:kondisjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
idrettslaget:kondisjon [2010-11-09 07:48:19]
janih
idrettslaget:kondisjon [2013-02-07 14:08:25]
runel
Line 1: Line 1:
 +====== Kondisjon ======
 +
 Kondisjonsgruppa er en sammenslåing av den gamle friidrettsgruppa og den gamle skigruppa. I praksis inneholder den alle kondisjonsøvelsene kretsen driver med, unntatt orientering. Kondisjonsgruppa er en sammenslåing av den gamle friidrettsgruppa og den gamle skigruppa. I praksis inneholder den alle kondisjonsøvelsene kretsen driver med, unntatt orientering.
  
 Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet. Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet.
  
-Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[http://www.holmenkollstafetten.no/​newIndex.asp|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\ +Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:2013|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\ 
-Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://www.bedriftsidrett.no/oslo/t2.asp|OBIK]]\\+Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://oslo.bedriftsidretten.no/​|OBIK]]\\
  
 Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til. Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til.
-  * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]] 
-  * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]] 
-  * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]] 
   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]
 +  * [[http://​www.skiforeningen.no/​om_skiforeningen/​arkiv/​kampanjearkiv/​paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]
 +  * **[[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:​2013|Holmenkollstafetten]]**
 +  * [[idrettslaget:​kondisjon:​nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]
 +  * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]]
   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]
 +  * [[http://​raumerrittet.no/​|Raumerrittet]]
 +  * [[idrettslaget:​kondisjon:​Raumerrittet|]]
 +  * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]]
 +  * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]]
   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​oslo/​t2.asp?​p=46884|Skikarusellen]]   * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​oslo/​t2.asp?​p=46884|Skikarusellen]]
 +  * [[http://​www.salomontrailtour.no/​news/​article/​salomon_trailtour_norge|Terrengløpskarusell]]
  
  
 Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa:​ [[jan-nge.hansen@met.no|Jan-Inge Hansen]], tlf 2296 3299 Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa:​ [[jan-nge.hansen@met.no|Jan-Inge Hansen]], tlf 2296 3299
idrettslaget/kondisjon.txt · Last modified: 2021-05-11 09:45:02 by kjetilb