User Tools

Site Tools


idrettslaget:innebandy

This is an old revision of the document!


Kontakt Henning Kristiansen på e-mail henningk@met.no hvis du vil være med.

Vi har fra høsten 2015 inngått ett samarbeid med FBI - Forskningsinstituttenes bedriftsidrettslag.

Vi trener sammen med dem på Idrettshøyskolen onsdager i tidsrommet 19:30 - 21

Påmelding til trening

idrettslaget/innebandy.1546949758.txt.gz · Last modified: 2019-01-08 12:15:58 by kjetilb