User Tools

Site Tools


forskerforbundet:klubb_tromso:start

This is an old revision of the document!


Tromsø klubben

Klubbstyret

Nytt klubbstyre for 2018

Leder:Anita Ager-Wick
Nest-leder:Sevim M. Gulbrandsen
Medlem:Rafael Grote
Vara-medlem: Penny Wagner

Ragnhild Nordhagen er valgt fra VNN til Lokallagstyret

Kontakt

Klubbstyret Tromsø

Aktiviteter 2018

* Møte ifm lokalt lønnsoppgjør, 6.september. 2018:

* Årsmøte Longyearbyen 23.- 25. april 2018: Gjennomgang av aktivitet forrige år for de ulike klubbene, samt OU kurs ang lønn og lønnsutvikling

* Drøftingsmøte 21.mars 2018: Gjennomgang av ny turnusplan, samt evnt annet

* Konstituerende møte 28.februar 2018: Referat møte 2018-02-28

Ansvarsområder

 • Stille med folk til årsmøte
 • Forberedelse av lokale lønnsforhandlinger
 • Lokale drøftingsmøter
 • Representasjon av lokale medlemmer
 • Rekrutering på lokalt nivå
 • Informasjon til lokallaget
 • Organisasjon av streik på stedet
 • Informasjon til medlemmer
 • Medlemspleie
 • Være synlig
 • Påvirkning av ledelsen (Avdelingsnivå)

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem.

Arkiv

2017

Tidligere år

forskerforbundet/klubb_tromso/start.1536926595.txt.gz · Last modified: 2018-09-14 12:03:15 by anitaaw