User Tools

Site Tools


forskerforbundet:klubb_tromso:start

Tromsø klubben

Klubbstyret

Nytt klubbstyre for 2019

Anita Ager-Wick, Rafael Grote, Pernille Borander
roller blir avklart i løpet av februar
Vara-medlem: Penny Wagner, Trond Lien når Penny Wagner går ut i permisjon

Ragnhild Nordhagen representerer VNN i Lokallagstyret

Kontakt

Klubbstyret Tromsø

Ansvarsområder

 • Stille med folk til årsmøte
 • Forberedelse av lokale lønnsforhandlinger
 • Lokale drøftingsmøter
 • Representasjon av lokale medlemmer
 • Rekrutering på lokalt nivå
 • Informasjon til lokallaget
 • Organisasjon av streik på stedet
 • Informasjon til medlemmer
 • Medlemspleie
 • Være synlig
 • Påvirkning av ledelsen (Avdelingsnivå)

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem.

Aktiviteter 2019

* 31.januar: Årsmøte

* *

Arkiv

Tidligere år

forskerforbundet/klubb_tromso/start.txt · Last modified: 2019-02-19 20:36:18 by anitaaw