User Tools

Site Tools


forskerforbundet:klubb_oslo_metklim:start

Oslo Metklim klubben

Klubbstyret

Leder: Håkon Mjelstad, tillitsvalgt ViO
Nest leder: Espen Biseth Granan, tillitsvalgt vara ViO
Sekretær: Hildegunn Dyngeseth Nygård, tillitsvalgt ObsKlim

Kontakt

Klubbstyret Oslo Metklim

Saker

forskerforbundet/klubb_oslo_metklim/start.txt · Last modified: 2018-11-07 08:43:55 by hakonm