User Tools

Site Tools


forskerforbundet:aarsmote

Årsmøter

Årsmøter avholdes etter vedtektene av styre med representanter fra klubbene.

2019

2018

Svalbard 23-25 april, Radisson Blu Polar Hotel

2017

Krakow 15-17. mars, Hotel Metropolitan

2016

Stockholm 1.-3. februar, Hotel Scandic Hasselbacken

2015

København 9.-11. februar, Hotel Bella Sky

2014

2013

Innkalling til årsmøte: 10.12.2012 Saksdokumenter:

Årsmøte og OU-kurs finner sted: 04.02. - 06.02.2013 i Barcelona, ES

2012

2011

Son

forskerforbundet/aarsmote.txt · Last modified: 2019-05-14 07:43:37 by joa