User Tools

Site Tools


nito:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nito:start [2016-04-12 22:27:38]
dark
nito:start [2017-01-04 12:10:30] (current)
espena
Line 1: Line 1:
 +Her kommer NITO's wiki
 +
 =====Velkommen til NITO-wikien===== =====Velkommen til NITO-wikien=====
 Velkommen til NITO-wikien! Velkommen til NITO-wikien!
  
-Denne siden er foreløpig ikke tatt i bruk. \\+
 Sjekk ut [[https://​dokit.met.no/​brukerdok/​dokuwiki|brukerdok/​dokuwiki]] \\ Sjekk ut [[https://​dokit.met.no/​brukerdok/​dokuwiki|brukerdok/​dokuwiki]] \\
 om du ikke kjenner til dokuwiki, eller ta kontakt med servicedesk \\ om du ikke kjenner til dokuwiki, eller ta kontakt med servicedesk \\
 (servicedesk@met.no) så kan de hjelpe deg videre. (servicedesk@met.no) så kan de hjelpe deg videre.
 +
 +Hvis administratorene av dette nye navnerommet vil ha en alternativ meny (sidebar), kan de endre
 +
 +<​file>​https://​wiki.met.no/​nito/​sidebar</​file>​
 +
 +Det er her de f.eks. logoen kan endres.
  
 **Ekstern DokuWiki hjelp finner dere her:** **Ekstern DokuWiki hjelp finner dere her:**
nito/start.1460500058.txt.gz · Last modified: 2016-04-12 22:27:38 by dark