User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:wikimedia_norge

Møte med Wikimedia Norge 8. januar 2009

  • Sted: Meteorologisk institutt
  • Tilstede: John Erling Blad og Nina Aldin Thune fra styret i Wikimedia. Jan Ivar Pladsen, Thomas Malt og Therese Gruehagen.
  • Forfall: Arne Svennevik
  • Møteleder og referent: Therese Gruehagen

Bakgrunnen for møtet

Møtet kom i stand etter initiativ fra John Erling Blad fra styret Wikimedia Norge som hadde blitt kjent med at Meteorologisk institutt (met.no) blir fagansvarlig i Store norske leksikon (SNL). Diskusjonen har også gått på Tinget, som er felles talerstol for Wikipedia.

Wikimedia Norge er en norsk interesseorganisasjon (registrert i Brønnøysundregistrene) som skal bevare interesser rundt åpen og fri informasjon.”

Formålet med møtet

Vi ønsket å se på hvordan artikler fra fagleksikonet MetLex eventuelt kan inkorporeres i det generelle leksikonet Wikipedia (norsk versjon).

Referat

Etter en presentasjonsrunde, fortalte Therese kort om instituttet, prosjektet MetLex og vårt ferske fagansvar i SNL.

Inkorporering av fag-wikier i Wikipedia

Vi diskuterte Blads forslag (e-post og teknisk beskrivelse) til hvordan MetLex kan være en kilde for Wikipedia.

Revideringen av MetLex er i startfasen, men vi kan se for oss at Wikipedia kan hente ut artikler fra MetLex (api.met.no?) og at dette merkes med kilde. Lisensen for MetLex vil avgjøre hvordan innholdet kan brukes videre.

Å få data fra Wikipedia til MetLex er i første omgang ikke aktuelt for met.no, men lenker fra MetLex til Wikipedia kan være interessant.

Siden dette er upløyd mark, er det en lang vei å gå for Wikimedia Norge og de ser derfor fordelen av at det er flere tilsvarende Mediawiki-instanser som kan inngå i et eventuelt prosjekt. Per i dag vet man ikke om mange. Vi er nok litt tidlig ute.

Lisenser

Hvordan innhold fra MetLex kan brukes videre av andre, styres av lisensen vi velger.

I dag bruker Wikipedia GFDL (eller GNU fri dokumentasjonslisens), men vurderer å gå over til Creative Commons by-sa (Attribution-Share Alike). Hovedforskjellen mellom disse er at by-sa også omfatter hvordan det skal krediteres.

Hvilke som er aktuelle for MetLex må sees i sammenheng med lisensene på SNL. Det er ingen grunn til at vi skal være strengere i forhold til Wikipedia enn det vi er til SNL.

SNL bruker til GFDL (med forbehold tilsvarende Creative Commons by-sa), men dette var ikke noe Wikimedia Norge-folkene kjente til.

Bilder og illustrasjoner

Forholdene rundt bilder og illustrasjoner er mer komplisert enn for ren tekst som met.no skriver selv. Vi har ikke rettigheter til alle bilder etc. som er en del av MetLex. Det er opplagt at met.no ikke kan gi videre bilder som vi ikke selv har rettighetene til.

Dersom innhold fra MetLex vil gjøres tilgjengelig på Wikipedia, kan dette ikke gjelde bilder etc., med mindre hvert enkelt bilde er merket med rettigheter for bruk.

Dette må vi komme nærmere tilbake til.

Opplæring og tips om Mediawiki

Wikimedia Norge stilte seg til disposisjon for å hjelpe oss med å ta i bruk Mediawiki, noe vi helt sikkert kommer til å benytte oss av.

Oppfølgingspunkter

Begge parter fant det nyttig å knytte kontakter i et møte og vil holde kontakt videre framover også.

  • met.no må finne ut hvilken lisens som skal brukes på MetLex, da dette vil legge føringer på veien videre.
  • Wikimedia Norge vil på sin side se videre på om det er “liv laga” for et prosjekt om integrering av fag-wikier i Wikipedia, men det kan ta 1-2 år før det skjer noe konkrét på den siden.

Det ble ikke avtalt noe nytt møte.

Kontaktinfo til Wikimedia Norge

  • Nettsiden til Wikimedia Norge.
  • John Erling Blad jeblad@gmail.com eller john.erling.blad@jeb.no (mobil 90 64 38 29).
metno/wikimedia_norge.txt · Last modified: 2009-01-09 15:17:19 by thereseig