User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:timeplan_for_dagen

Timeplan onsdag 8. juni

09.30 Kaffe i Castellanus, CIENS

10.00 Velkommen

  • Hvorfor en kommunikasjonsstrategi for met.no av Anton Eliassen
  • Mål med samlingen i dag av Kristin Goa

10.10 Fra informasjon til toveiskommunikasjon. Teori og praksis. Av Pernille Thapa

10.30 5 strategiske satsningsområder – 5 kommunikasjonsmål. Av Kommunikasjonsseksjonen

11.30 – 12.15 LUNSJ

12.15 - 14.00 Arbeidsgrupper.

14.15 Presentasjon – 10 min per gruppe. Oppsummering- peke ut kommunikasjonsutfordringer

15.30 Slutt

metno/timeplan_for_dagen.txt · Last modified: 2011-05-31 12:08:25 by kristing