User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:sann_vil_vi_bli

2. Sånn vil vi bli

(rev. 01/06/11)

Når vi har beskrevet vår nå-situasjon, vet vi hvor vi er. Nå skal vi beskrive hvor vi skal. Hvis vi ikke vet det, er det heller ikke så nøye hvor vi går.

2.1 MÅLBARE KOMMUNIKASJONSMÅL

Vi har definert fem kommunikasjonsmål, men det står igjen å gjøre disse mer målbare.

  • Hva kan vi definere som suksesskriterier?

2.2. MÅLGRUPPER (interne og eksterne)

Vi har delt opp målgruppene til de ulike satsningsområdene. Nå skal vi se på alle målgruppene sammen slik at vi ser om det er flere budskap samme grupper skal nås med.

  • Hvordan skal vi kommunisere med de ulike målgruppene? Her skal vi nevne de ulike målgruppene og skissere opp hvordan vi vil kommunisere med de enkelte gruppene.

2.3. ANSVAR OG ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN

  • Oppgave: diskuter om forslaget nedenfor er hensiktsmessig og forståelig

Vi har alle et felles ansvar for kommunikasjon på met.no. Alle skal tenke kommunikasjon inn i den daglige oppgaveløsningen. Kommunikasjon bør inngå som fast element i alle prosjektbeskrivelser på met.no. met.no har retningslinjer for medarbeidere som representerer eller uttaler seg i media. Generelt gjelder prinsippet at man har et desentralisert kommunikasjonsansvar på met.no, hvor fagperson uttaler seg og ikke kommunikasjonsseksjonen. Det betyr også at alle har et ansvar for å vurdere de forskjellige sakers kommunikasjonspotensiale.

  • Vi ønsker å gjøre dette tydelig ved å tegne opp ansvarslinjer mellom divisjonene og kommunikasjonsseksjonen, og foreslår at dette ansvarsprinsippet ligger til grunn:

LEDERANSVAR: Kommunikasjon er et lederansvar. Kommunikasjon skal være integrert i met.nos plan- og styringsdokumenter.

LINJEANSVAR: Kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet; den som har ansvaret for en tjeneste/ fagområde har også ansvaret for å informere om denne tjenesten/ fagområdet.

KOMMUNIKASJONSKOMPETANSE: Det er den enkelte leders plikt å sørge for at virksomheten/avdelingen følger kommunikasjonsstrategien og har kommunikasjonsfaglig kompetanse.

Eller: Det er den enkelte medarbeiders plikt å sørge for sparring for å løse kommunikasjonsoppgaver best mulig. Men det eksisterer en gjensidig initiativplikt mellom de faglig ansvarlige og kommunikasjonsseksjonen. Kommunikasjonsseksjonen skal støtte opp under ansattes kommunikasjonskompetanse med rådgivning og opplæring, og har det overordnede ansvaret for kommunikasjonsstrategi.

2.4. LEVEREGLER/ PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJON

met.no har definert sine omdømmeverdier, altså prinsipper som skal legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet. http://innblikk/profilering/info_prinsipper/

Pålitelig – Profesjonell – Relevant – Tilgjengelig

  • Disse skal vi omdefinere til noen klare leveregler for kommunikasjon på met.no. Hvordan skal vi kommunisere på met.no? Hva er god kommunikasjon på met.no?
metno/sann_vil_vi_bli.txt · Last modified: 2011-06-01 09:52:03 by kristing