User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:sann_er_vi_na

1. SÅNN ER VI NÅ

Dokumentasjon fra første samling 8. juni - alle arbeidsgruppene: SWOT-analyse

Før vi kan sette i gang med en strategi må vi vite hvor vi er i dag. Hva er vår forståelse av dagens kommunikasjonssituasjon på met.no? Her vil vi gjøre en vurdering ut fra kommunikasjonsmålene som er utledet fra Strategisk plan.

Vi vil på samlingen dele oss i fem arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike kommunikasjonsmål. For noen av kommunikasjonsmålene skal det gjøres en interessentanalyse. Dette er ikke nødvendig for kommunikasjonsmål 1 og 5. Vi vil lage en SWOT-analyse for hvert av målene, og deretter en vurdering av hvem som er prioriterte målgrupper.

Kommunikasjonsmål utledet av met.no's fem strategiske satsningsområder:

  1. Forsterke met.nos posisjon som ledende i formidling av værvarsling
  2. Gjøre met.nos rolle i nordområdene kjent i viktige miljøer
  3. Styrke og posisjonere met.no som leverandør av klimatjenester og kunnskap om klimaendringer
  4. Gjøre met.no ledende i formidling av maritime varsler
  5. Fremme en delekultur som sikrer at vi jobber godt sammen

Oppgaver til gruppene blir levert ut under samlingen 8. juni.

VERKTØY

SWOT-analyse

SWOT er et effektivt analyseverktøy for å kartlegge met.no’s status i en strategiprosess. Vi ser på styrker og svakheter internt i organisasjonen, samt muligheter og farer/ trusler i omgivelsene. Igjen skal vi ta utgangspunkt i de fem strategiske områdene som SWOT-analysen skal fokusere på. Med analysen kan vi få en felles forståelse av sterke sider og muligheter vi bør utnytte, og svake sider og farer/ trusler vi må ta hensyn til eller prøve å omgå.

swot.jpgswot_metode.jpg

Analyse av interessent-/ kommunikasjonskart

Et interessent-/ kommunikasjonskart er et verktøy for å strukturere met.nos omverden, som hjelper oss til å bli mer bevisste på hvilke relasjoner vi har og hvem vi skal kommunisere med og hvordan.

Kartet er delt inn i følgende hovedkategorier:

  • Formelle rammesettere
  • Formelt involverte
  • Videreformidlere
  • De som virksomheten/saken er til for
  • Kommunikasjonsutfordrere/medspillere

Met.no’s egne ansatte er også en viktig interessentgruppe.

En og samme aktør eller aktørgruppe kan befinne seg i flere kategorier.

Kartet nedenfor viser hvilke spørsmål vi må stille for å komme fram til våre interessenter. Etter at vi har identifisert interessentene må vi spørre hvordan er kommunikasjonen vi har med de ulike gruppene, og hvem er det som kommuniserer/ informerer?

interessentkart.png

metno/sann_er_vi_na.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:20 (external edit)