User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:revisjon_av_innhold

Revisjon av innhold

  • Planlegge illustrasjoner. Sjekke tips fra Heidi og nyhetsgrafikk.
  • Lage små demonstrasjonsklipp (flash). Erik Hagemark.
  • Finne hvilke artikler som er relevante å flytte fra met.no til MetLex. Eks. måleinstrumenter.
  • Diskusjon og løsning på bildekreditering.
  • Ta bilder av instrumenter etc. Bra kamera hos Pernille eller fotograf? Eller vil/skal vi bruke bilder fra Wikimedia commons?
  • Skal vi ta vare på info om sist oppdatert og forfatter?
  • Koble til kontaktinfo (observasjoner@met.no, klima@met.no, meteorologi@met.no) fra alle artikler.
  • Legge til rette for at bilder/illustrasjoner kan brukes av media.
  • Sortere bilder i fri/bunden. Legge inn frie i Wikimedia?

Distribusjon

  • Søkefelt på yr.no
metno/revisjon_av_innhold.txt · Last modified: 2009-02-25 11:57:47 by thereseig