User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:ressursbehov

Ressursbehov

Det mest arbeidskrevende vil ikke være installasjon/oppsett av MediaWiki, men behovet for manuell tilpasning i etterkant og arbeidet med å få overført og revidert innhold fra gammel til ny struktur.

Se Prosjektorganisering for forslag til personer.

IT-Div.

IT-Div. bistår med:

  • utvikler løsning for import og vask av eksisterende innhold
  • implementasjon av MediaWiki
  • tilpasser oppsett/stilsett
  • tar ansvar for drift av løsning

Kostnad = intern kost.

IT-faglig etterarbeid må utredes. Foreløpig estimat er 5-9 uker.

  • utvikling: 5-9 uker

Metode for estimering av utviklingstimer: totalesitmat er kun basert på erfaring fra tilsvarende løsninger, kunnskap om teknologien involvert og kunnskap om tilgjengelig personell.

Infoseksjonen

Den mest arbeidskrevende delen av prosjektet, er det manuelle etterarbeidet med artiklene. Overslaget under er basert på 5 min. etterarbeid per bilde, samt 30 min til 1 time etterarbeid per artikkel. Har tatt utgangspunkt i 20 effektive arbeidstimer per uke. Estimatene må regnes som usikre.

Manuelt etterarbeid: 20-40 uker (mitt anslag)

Met-Div.

Siden alt det faglige innholdet skal revideres, trengs det også faglige ressurspersoner i prosjektet.

Ressursbehov etter prosjektet (drift)

Når prosjektet er over i drift, trengs det ressurser innen:

  • IT-drift: 1-2 timer/uka
  • Redigering/oppdatering: 2-7 timer/uka
metno/ressursbehov.txt · Last modified: 2008-11-06 14:16:14 by thereseig