User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:redirectoversikt

Redirect-oversikt

Redirects settes opp av Idium. Kontaktperson katrine.andreassen@idium.no

Hva? Info Meldt til leverandør Ordnet
Opprinnelig liste Registrert før og etter lanseringen av nye met.no. 01/02 2008 01/02 2008
Påske-tillegg Fra http://met.no/paske/* (alle undersider) til http://www.yr.no/paske/ 13.03.200814.03.2008
Redirects desember 2008 Skjermbilder fra retro.met.no 02.12.2008 29.01.2009
metno/redirectoversikt.txt · Last modified: 2009-02-05 09:10:48 by thereseig