User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:redaksjonelle_rutiner

NB! Denne siden erstattes av https://dokit.met.no/brukerdok/metlex

Redaksjonelle rutiner for MetLex

Denne siden er for deg som skal redigere i MetLex. Se innholdfortegnelse til høyre.

Utgangspunkt for prosjektet er alt som ligger i det gamle leksikonet, men alt dette skal gjennomgås på nytt, revideres, skrives om og forbedres på alle tenkelige måter.

Spørsmål eller innspill? Kontakt prosjektleder Therese Gruehagen eller 22 96 31 44.

Logg på og skriv!

Ny teknologi åpner opp for nye måter å jobbe på. Med den nye løsningen MediaWiki (som også Wikipedia bygger på), åpner vi opp for at alle ansatte ved Meteorologisk institutt kan opprette og redigere artikler. MediWiki har mange funksjoner som gjør det mulig å følge med på endringer i MetLex.

Fordelen er at arbeidet med leksikonet blir mer fleksibelt, innholdet mer fyldig og levende og flere vil forhåpentligvis føle eierskap til MetLex.

Skrivetilgang får du ved å logge på med vanlig login (LDAP). Artikkelfanene “Rediger” er bare synlig for ansatte ved met.no som er logget på. Velg “Rediger” for å gjøre endringer i artikkelen og velg “Historikk” for å se alle endringene som er gjort til nå. (Historikken til nå blir slettet til lansering.)

Målgrupper

For å konkretisere allmenheten eller “folk flest”, har vi jobbet med det man kaller “personas” og kommet frem til fem fiktive personer som representerer de viktigste brukergruppene.

Når du lager en artikkel, skal du spørre deg selv: Vil Lasse, Anette, Torgeir, Hans og Tove ha nytte og glede av artikkelen? Hvis svaret er ja, vil høyst sannynlig enda flere ha nytte av den også!

BildeNavnBrukergruppeAlderInteresserBehov/oppgaveJobb/privatKarakteristikkVeien til MetLex
120px-pizza_slice.jpg Lasse Skoleelev 15 årData og fotball. Trenger korte definisjoner til bruk i skoleoppgave (gruppearbeid). Jobb (skole) Vil helst slippe å gjøre det selv. Haster! Google
120px-smiling_girl.jpg Anette Lærer 34 årFotografering og strikking. Aktiv på Facebook. Skal lage naturfagsoppgave til 6B og trenger troverdig bakgrunnsstoff og bilder/illustrasjoner. Jobb Kan ikke så mye om meteorologi. Lenke fra naturfagssidene på It's learning.
120px-karl_meersman_portrait.jpg Torgeir Journalist (regionsavis) 56 år Squash og vinkjenner Faktasjekk i artikler om vær og klima. Trenger presise forklaringer. Jobb Utålmodig og skulle helst hatt dette i går. yr.no, met.no eller Google.
120px-demarsan.jpg Hans “Eksperten” (også kalt værnerden). 66 år (AFP) Slektsforskning og været (spesielt værrekorder). Følger med på hva DNMI gjør… (holder fast ved DNMI) Privat Har veldig god tid og svært opptatt av korrekthet. Blir fornøyd når han kan bidra med sin kunnskap, men kan være kverulerende. met.no (de gamle sidene var bedre)
120px-miki_maloer_2.jpg Tove Ingeniør 39 år Temareiser og matlaging. Jobber i kommunen med ulike veiutredninger og trenger troverdige fakta, bakgrunnssoff og lenker videre. Jobb Grundig og opptatt av kvalitet. Har relativt god tid til oppgaven. Google

Bildene er funnet på Wikimedia Commons og kan brukes fritt.

Skrivetips

 • Forklar én ting av gangen (ikke høytrykk og lavtrykk i samme artikkel).
 • Begynn med det enkleste og avslutt med det vanskeligste under overskriften Dybdestoff.
 • Bruk norske ord der det er mulig (og engelsk/latin i parantes).
 • Bruk ikke kursiv (vanskelig å lese på skjerm).
 • Begrenset med fet skrift (konkurranse om oppmerksomheten)
 • Anførselstegn brukes bare når det er strengt nødvendig (ødelegger for gjenfinning i søkemotorer)

Artikkeltips

OverskriftKortfattet og beskrivende for artikkelens innhold. Eks. Fronter
Innledning Alle artikler skal starte med en definisjon eller 1-2 setninger som gir svar på “hva er dette?”. Målet er at alle rask skal fatte og begripe innholdet. Første ordet er oppslagsordet som skrives med fet skrift. Lag linjeskift før neste setning. Eks. Celsius
Avsnitt På nettet fungerer korte avsnitt best. Bruk mange overskrifter som gjenspeiler innholdet i avsnittet presist, uten å være lange. Ikke spar det viktigste til slutt, dette er ingen forskningsartikkel hvor konklusjonen gjerne kommer laangt ned. Gjenbruk generelle mellomtitler (se under). Eks. Frostrøyk
Illustrasjoner Bilder, figurer, illustrasjoner og multimediafiler (animasjoner/filmklipp/lydfiler) av god kvalitet gjør seg veldig godt i et nettleksikon! Eks. frimerkebilde (thumb) Anemometer. Eks. bildegalleri (gallery) Cumulonimbus
Dybdestoff Lag mellomtittelen Dybdestoff hvor du kan tillate å gå mer i dybden uten at man skal forfatte en hel lærebok. Eks. Regnbuer
Eksterne lenker Lag mellomtittelen “Eksterne lenker” nederst i artikkelen. Dette er en punktliste med lenker til relevante og gode nettsider. Eks. Lyn
Se ogsåLag lenker til andre artikler. Eks. Høst
Kategorier Hver artikkel merkes (tagges) med én kategori (alt. to) som legges helt nederst i en artikkel. Kategoriene skrives i ubestemt form og som regel i flertall.

Faste mellomtitler

 • Beskrivelse
 • Typer
 • Eksempler
 • Tabell
 • Bakgrunn
 • Sett fra satellitt
 • Historikk
 • Dybdestoff
 • Se også
 • Referanser
 • Eksterne lenker

Wiki-tips

MediaWiki bruker noen egne koder for redigering. Her er de viktigste:

BetydningKode
Fet skrift
'''Kelvin''' er...
Overskrift/mellomtitler
== Beskrivelse ==
InnholdsfortegnelseLages automatisk når det er fler enn tre (eller fire?) overskrifter.
Kategori
 [[Kategori:Lufttrykk]]
Ekstern lenke
 [http://www.metoffice.com/ UK Met Office]
Lenke til annen artikkel
[[lufttrykk]]
Punktliste
* Kelvin.
Frimerkebilde (thumb)
 [[fil:anemometer_ultralyd.jpg|thumb|Eksempel på anemometer basert på ultralyd]
Bildegalleri (gallery)
 <gallery>
fil:incus2.jpg|Ettermiddagsbyge. Til venstre godværs-cumulus. Legg merke til ny bygeutvikling foran til høyre for Cb'en.
fil:calvus.jpg|Oppblomstring av en calvus fra et større haugskyområde.
</gallery>
Kommentarboks
 Start med ett innrykk når du vil lage en kommentar"boks" - Therese

Litt mer om illustrasjoner

 • Bilder og rettigheter: Bilder som ansatte på met.no har tatt i jobbsammenheng, kreditteres med navn/met.no, men kan fritt brukes videre av andre i og med at de tilhører met.no. Bilder som er sendt inn av publikum/brukerne, blir kreditert deretter og kan ikke brukes andre steder. Det må legges inn informasjon om hvilke rettigheter som gjelder for hver enkelt fil. Kommer tilbake til dette.
 • Figurer/illustrasjoner: Det trengs flere gode og forklarende illustrasjoner i MetLex og siden vi ikke har slik kompetanse internt, undersøker vi muligheten for å skaffe dette eksternt.
 • Multimediafiler (animasjoner/filmklipp/lydfiler): Vi har utstyr som kan filme det man viser på skjermen, eventuelt sammen med lydopptak av en som forklarer. Dette er noe vi kommer til å ta i bruk i MetLex.

På sikt har vi ønsker om å gå videre og utforske innholdselementer som:

 • Interaktive figurer.
 • Quiz: Test deg selv!
 • Faktaark: Lage faktaark i pdf og koble disse til relevante artikler.

MetLex vs. snl.no (Store norske leksikon)

MetLex skal bli et leksikon som står på egne bein, uavhengig av hvordan det går med snl.no i framtida. MetLex og snl.no skal berike og supplere hverandre. Det betyr at nytt stoff vi skriver for snl.no skal kunne inkluderes i MetLex og motsatt.

Det er opprettet én arbeidsgruppe for MetLex og én for snl.no. Så lenge MetLex er i oppbyggingsfasen, vil det være MetLex som drar mest nytte av nyskrevet innhold på snl.no. Dette kan man finne ved å søke opp et emne og så se på Historikken (i høyremenyen) og se om man bidrag fra met.no-kollegaer. Dette kan fritt brukes på MetLex også. Se f.eks. Historikken til værradar på snl.no.

Når prosjektet MetLex går over i drift (høsten/vinteren 2009), vil det være naturlig å se på leksikoninnsatsen under ett og operere med én felles redaksjon/ressursgruppe.

metno/redaksjonelle_rutiner.txt · Last modified: 2010-11-11 15:42:50 by thereseig