User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:push_endringer

Hvordan tvinge frem synlighet av en endring på met.no

I enkelte situasjoner, som ved ekstremvær, er det behov for å få synliggjort endringer i artikler/nyheter så fort som mulig. Til vanlig blir endringer i eksisterende innhold synlig i løpet av mellom 15 og 30 minutter.

NB! Denne prosedyren skal kun benyttes når det er absolutt nødvendig (ref. ekstremvær)! Dette fordi den lager ekstra belastning for serverne hos Idium.

For å tvinge frem synliggjøring av endringer, kan vi tømme mellomlageret for met.no hos Idium slik:

  1. Fyll inn Site: met.no og Flushkey: ee3.4ifa
  2. Trykk på Generate forms

Sjekk så at endringen din har blitt synlig på met.no.

metno/push_endringer.txt · Last modified: 2008-04-11 08:23:32 by arnes