User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:planleggings-_og_arbeidsmote_11._mars_2009

Møte om snl.no 11. mars 2009

Møtet i ressursgruppa for fagansvaret i snl.no ble avholdt 11. mars kl. 10-1130.

 • Tilstede: Ole Nielsen, Jostein Mamen, Harald Schyberg, Vidar Eng (på telefon) og Therese Gruehagen (møteleder og referent).
 • Frafall: Rasmus Benestad, Anders Sivle og Lars Petter Røed.

Agenda med referat

 1. Oppdatert status på nye SNL snl.no har blitt mer stabilt og de jobber med å vurdere mange nye forslag om fagansvarlige. Det betyr at vi må smøre oss med litt tålmodighet i forhold til en avklaring om fagansvar for fysisk oseanografi. Ellers har det så langt ikke kommet inn noen brukerbidrag innen vårt fagfelt.
 2. Arbeidsform. Hvordan gjør vi det? Alle i ressursgruppa logger på som seg selv og foreslår endringer/skriver nye artikler som fagansvarlig (inntil videre koordinator Therese) godkjenner videre og legger til medforfatter når det er på sin plass. Her er det skjønn inne i bildet. Se også veiledning på DokIT.
 3. Arbeidsfordeling. Hvem gjør hva? Hovedkategoriene er fordelt, se veiledning på DokIT og Vidar tar hånd om artikler om meteorologi og historie (biografier, om met.no etc.), samt artikler som er spesielt relatert til Nord-Norge. Han leter selv fram disse, men får også tips fra resten av gruppa. Et excelark over alle oppslagsordene ligger på R:\Fildeling\Met.no\Store norske leksikon - kryss av og fyll ut underveis!
 4. Avtale neste møte Neste møte blir mandag 30. mars kl. 13-14 (avlastningsbygget).
 5. Demonstrasjon av redigeringsverktøyet Vi (uten Vidar) gikk gjennom prosedyren for å gjøre endringer.
 6. Eventuelt
  1. Viktigheten av å belyse flere sider av kontroversielle tema ble tatt opp. Heldigvis er det meste innen meteorologien ikke kontroversielt, men vi har i aller høyeste grad ett område dette gjelder for: klima. Det er viktig at vi alle har respekt for at snl.no er ikke et talerør for met.no eller oss som privatpersoner. Artiklene skal være saklige, balanser og upartisk. Gjør dere kjent med de overordnede prinsipper i Håndboken. De fagansvarlige for alternativ medisin får kritikk i FRITANKE.no for å utelate de kontroversielle sidene og her er svar fra hovedredaktør Petter Henriksen.
  2. Spørsmål om forholdet mellom snl.no og MetLex ble tatt opp.
  3. Det ble også spurt om hvilke andre leksika som har gjort noe tilsvarende som snl.no. Etter møtet har jeg funnet ut at Den Store Danske gikk på lufta rett etter snl.no. Les også en anmeldelse av denne.

Oppfølgingspunkter til neste møte

 1. Før påske skal vi ha vært innom alle artiklene og gjort småforbedringer, samt notert ned hvilke som trengs å utvides mer. (Alle unntatt Therese)
 2. Legge inn informasjon om arbeidssted/yrke i personlig artikkel. Nyttig for andre å se hvem som har gjort endringer innen vårt fagfelt, men også i andre artikler (eks. statsmeteorolog som ligger under yrker/utdanning). (Alle)
 3. Gjøre oss kjent med Håndboken for å lære mer om snl.no og leksikalsk skriving. Se også veiledning på DokIT. (Alle)
 4. Trekke inn ObsDiv i ressursgruppa. (Therese)
 5. Holde kontakten om mulig fagansvar for fysisk oseanografi med forlagsredaktør Henning Larsen. Avklares før neste møte 30. mars (Therese)

Neste møte

Neste møte blir mandag 30. mars kl. 13-14 (avlastningsbygget). (Anders er på ferie da. Heldigvis for ham, men dessverre for oss.)

metno/planleggings-_og_arbeidsmote_11._mars_2009.txt · Last modified: 2009-03-24 10:06:17 by thereseig