User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:overordnet_tidsplan

Overordnet framdriftsplan

Vi ser for oss forprosjekt og planlegging i 2008 og installasjon og oppstart i januar 2009.

Hovedmålet med prosjektet er å lansere et nytt MetLex som erstatter dagens tilbud.

Uke Oppgave Delmål
Uke 45-47 Forprosjekt
Uke 47 Overlevering/diskusjon av resultatene av forprosjektet
Uke 47-50 Migrering og vask av filer Delmål 1
Planlegge revideringen av artiklene
Uke 2 Installasjon og driftssetting av MediaWiki Delmål 2
Uke 2 Tilpasning av MediaWiki Delmål 3
Uke 3 Oppstart manuell redigering
Uke 48 MetLex relanseres og går over i drift Delmål 4
metno/overordnet_tidsplan.txt · Last modified: 2008-11-06 14:45:22 by thereseig