User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:oppgaveliste_akseptansetest

Oppgaveliste aksptansetest

Admin

 • Hvis jeg dobbelt klikker på et ord for å lage lenke, så tar den med et ekstra mellomrom til slutt.
 • Når jeg har laget en lenke, fortsetter lenka selv om jeg skal skrive vanlig tekst.
 • Bilder og tekstbokser nederst kolliderer hvis det ikke er nok tekst.
 • Når bildet legges i begynnelsen av et avnitt og rett etter en overskrift/ingress, må jeg konsekvent legge inn dobbel linjeskift for å få ett linjeskift mellom avsnittene til venstre for bildet. Se Sommerfulgeffekten, Forklaring på fenomenet eller Sjøtemperatur, strøm og havnivå
 • Litt for mye luft over og under teksten i tekstboksene, eks. Forklaring på fenomenet

[Katrine] Gjenstår, bør være samme som på bildetekst

Front met.no

 • Skriv ut og Tips en venn kommer ofte for langt opp, skal ligge under bildene.
 • Det mangler punktum etter måned på OBS-varsel på forsida: eks. 22.01
 • “Les mer” på OBS-varsel flyttes opp, slik at det kommer etter siste setning og ikke på ny linje.
 • Bakgrunnsfargen på tekstbokser/bildetekster skal ikke graderes som den blå bakgrunnsfargen. Dette er et merkelig valg, se eks: Om hav
 • Bedre flyt på footer på utskriftene. Nå bryter linja etter Telefon 22. Foreslår at alt linja bryter før Ansvarlig redaktør, så har vi litt plass å gå på. Eks. Meteorologi
 • Legge ut igjen Meteorologileksikon (det trengs på forsiden). Legges mellom yr-søkeboks og Polarår/seNorge-bannere.
metno/oppgaveliste_akseptansetest.txt · Last modified: 2008-02-13 11:59:33 by thereseig