User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:om_kaffeinfo

Kaffeinfo

Hvor: Onsdager kl 09:30 i Tallhall Torsdager kl 09:30 på Ciens/Fou - Vrimle Torsdager kl 09:30 på Ciens/Fou - Vrimle

Formål: Dele informasjon på tvers i met.no; prosjekter, nyheter, dette er vi gode på, dette er viktig … Presentasjonen har en tidsramme på 10 min, med mulighet for spørsmål i etterkant.

Vil DU holde et foredrag? Kaffeinfo er åpent for ALLE! Slik går du fram:

  • Velg en ledig uke fra kalenderen nedenfor og skriv deg opp (evnt send e-post til Hege Hoen (Tallhall) eller Anna Carlin Benedictow (FOU).
  • Tittel på foredraget bør være på plass en uke før foredraget holdes.
  • Lengden på hvert innlegg bør ikke overstige 10 minutter, og med rom for et par spørsmål etterpå. Sats på å formidle et par poenger tydelig.
  • Skriv inn navn, tittel og evt. legg inn selve presentasjonen i listen under. For FOU husk og oppdatere Oppslagstavla samtidig.
  • Filene til presentasjonen legges inn i etterkant.
  • Ønsker du hjelp eller råd for å lage en god presentasjon, ta kontakt med pernille.thapa@met.no

Husk:

  • Vi kjenner ikke alle som er ansatt her. Husk å presentere deg, og ta ikke for gitt at alle kjenner interne forkortelser og sjargonger. Også nyansatte skal ha en mulighet til å bli inkludert.
  • Du snakker også til de som følger med via webex. Viser du til noe på skjermen, må du si dette tydelig for de som ikke sitter i salen og kan se.
  • Andre ansatte er nysgjerrige på hva dere holder på med. Alle har noe å dele!

Pratisk tilrettelegging

metno/om_kaffeinfo.txt · Last modified: 2013-01-04 12:18:17 by hegeh