User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:om_forholdet_mellom_metlex_og_snl.no

Forholdet mellom MetLex og snl.no

MetLex skal bli et leksikon som står på egne bein, uavhengig av hvordan det går med snl.no i framtida. MetLex og snl.no skal berike og supplere hverandre. Det betyr at nytt stoff vi skriver for snl.no skal kunne inkluderes i MetLex og motsatt.

Det er opprettet én arbeidsgruppe for MetLex og én for snl.no. Så lenge MetLex er i oppbyggingsfasen, vil det være MetLex som drar mest nytte av nyskrevet innhold på snl.no. Dette kan man finne ved å søke opp et emne og så se på Historikken (i høyremenyen) og se om man bidrag fra met.no-kollegaer. Dette kan fritt brukes på MetLex også. Se f.eks. Historikken til værradar på snl.no.

Når prosjektet MetLex går over i drift (høsten/vinteren 2009), vil det være naturlig å se på leksikoninnsatsen under ett og operere med én felles redaksjon/ressursgruppe.

metno/om_forholdet_mellom_metlex_og_snl.no.txt · Last modified: 2009-03-12 15:13:18 by thereseig