User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:metlex_sluttrapport

MetLex sluttrapport

Meteorologileksikonet MetLex ble relansert 3. desember 2009 og prosjektet er dermed avsluttet. Ansvaret for videreføring av MetLex ligger hos MetDiv og prosjektleder Therese Gruehagen fortsetter som redaktør.

Rapporten er skrevet av prosjektleder.

Dokumentasjon

Relansering og omtale

27. november var det intern relansering, se artikkel på Innblikk.

Ekstern relansering var 3. desember ved at lenker/trafikk til http://retro.met.no/met/met_lex/ ble omdirigert til http://metlex.met.no/. Relanseringen ble markert med bokstavkjeks og NonStop i Tromsø, Bergen, Oslo og på værtjenestekontorene: se plakat for relanseringen. Artikkel og konkurranse ble lagt ut på Innblikk og nye MetLex er også omtalt i Nimbus nr. 4 2009.

16. desember la vi ut saker på met.no og yr.no, samt fikk et innslag i Nitimen. Samme dag fikk vi ytelsesproblemer, men dette ble oppdaget og løst i løpet av 5-10 minutter. Det er uklart hva som var årsaken, men det virker ikke som det var minneproblemer.

MetLex er også omtalt på Torget til Wikipedia.

Evaluering

Prosjektet kom i havn på planlagt tid, så og si. Siden prosjektlederen fikk tilbud om nytt engasjement, var det ikke slik bråhast å ha alt i havn innen november. Relanseringen ble én uke forskjøvet.

Vinteren 2009 ble brukt til den tekniske flyttingen av innholdet fra retro.met.no. Vi brukte ganske mye tid på å få god nok kvalitet på dette, men i ettertid har det vist seg at det var vel anvendt tid. Bildene ble dog eksportert litt feil og måtte tilpasses for å se fine ut, men internlenker var stort sett intakte. Den manuelle kategoriseringen var ferdig i april og i mai begynte jobben med å gå gjennom alle sidene.

Hovedjobben har vært å kvalitetssikre alle sidene, dele opp lange sider og å lage mange internlenker og omdirigeringer. Vi kom et godt stykke på vei før sommeren, men det var først etter sommeren at vi hadde funnet fram til oppsett på sidene og flere kunne settes i arbeid. Brukerveiledning ble laget og strukturen falt etterhvert på plass.

Å ta i bruk MediaWiki var en riktig avgjørelse fordi verktøyet har mange smarte innebygde funksjoner (se spesialsider) og har gode muligheter for å utvide med tilleggsfunksjoner. Det er lav terskel for å bruke verktøyet og LDAP-login gjør det enda enklere å komme i gang.

Prosjektet har basert seg på at folk hadde tid og lyst til å bidra underveis. I ettertid ser jeg at det ville vært en fordel med en fast prosjektgruppe som var dedikert til prosjektet hele veien. Som prosjektleder har det til tider vært tidkrevende og slitsomt å følge opp og purre folk som har måttet prioritere andre og viktigere oppgaver. Noen har likevel engasjert seg mer og vært med mer enn andre.

Som prosjektleder har det av og til vært litt ensomt uten en slik fast prosjektgruppe, men samarbeidet med Arne Svennevik har vært et fast holdepunkt og har fungert som en miniprosjektgruppe. Samarbeidet med teknisk har vært veldig godt.

Spørreundersøkelse

18. desember ble det sendt ut en Questback-undersøkelse til de 25 som har bidratt så langt:

 1. Hva har du gjort i MetLex?
 2. Hvor mange redigeringer har du gjort?
 3. Har du brukt brukerveiledningen?
 4. Hvordan synes du verktøyet var?
 5. Hvordan opplevde du oppfølgingen fra prosjektleder?
 6. Hva synes du om resulatet?
 7. Tror du at du vil bidra til MetLex i framtida?
 8. Vil du bli med i MetLex-redaksjonen?
 9. Vil du bruke MetLex i jobbsammenheng oftere enn før?
 10. Vil du anbefale MetLex til andre?
 11. Her er det god plass til idéer og forslag til forbedringer!

Resultatene sendes til styringsgruppa + Jens Sunde på nyåret.

Statistikk

27. november 2009 ble kode for Google Analytics extension lagt til. Vi fant at det var hensiktsmessig å telle brukere sammen med www.met.no, da MetLex på en måte er en utvidelse av www.met.no, men man kan filtrere ut det som har med MetLex å gjøre. Se pdf med statistikk fra lansering til 18. desember.

Google indekserte metlex.met.no 18. november, se alle sidene på Google (mange av disse er diskusjonssider etc. og er ikke reelle sider). Lenkene til retro.met.no/met/met_lex/ på Google vil forsvinne etterhvert.

Etter relanseringen er det gjort i underkant av 100 oppdateringer og noen nye sider har kommet til.

Veien videre

Det er noen tekniske ting som gjenstår, bilder som mangler og så må det dannes en redaksjon som kan møtes f.eks. én gang i kvartalet, slik at leksikonet holdes levende.

Her er noen oppgaver som står på blokka for 2010 (ikke prioritert rekkefølge):

 • Implementere alle definisjonene i ordlista på met.no. Dette er bestilt hos Idium og blir gjort medio januar.
 • Små tekniske tilpassninger på forsida (mal/arkiv ukens bilde, aktuelt, artikkel etc.).
 • Videreutvikle innholdet på forsida (værstatistikk, søkelogg etc.)
 • Multimedia-innhold (supplere med MP3-lydfiler fra Nitimen etc.)
 • Legge inn søkefelt på met.no http://metlex.met.no/search.html (ref. Saken met.no #2988).
 • Diskutere synlighet/plassering på yr.no (søkefelt på forsida?).
 • Videokonferanse-kurs (el. Moodle?) for alle som vil lære å redigere.
 • Legge inn tekst på login-siden som sier at bare ansatte kan logge inn.
 • Dokumentere oppdateringsrutiner for eksport til met.no/ordliste (SysDok).
 • Oppdatere url'er og omtale til MetLex i nettkatalogene Kvasir og ABC Startsiden.
 • Opprette løsning for diskusjon og brukertilbakemeldinger.
 • Se på sidene som falt utenfor MetLex.
 • Plukke opp sider som ikke ble ferdig til relanseringen.

~~DISCUSSION~~

metno/metlex_sluttrapport.txt · Last modified: 2009-12-18 16:22:11 by thereseig