User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:mediawiki-tilpasninger

MediaWiki-tilpasninger

Bakgrunnsinfo

Her samles info om hva vi kommer til å gjøre av tilpasninger og endringer i MediaWiki for å få den til å fungere for MetLex-prosjektet. Det inkluderer både endringer av innstillinger og nye tillegg som installeres.

Hvilken MediaWiki-versjon?

Vi ønsker å benytte nyeste versjon og oppgradere jevnlig. Det er ønskelig fordi det stadig oppdages og rettes sikkerhetsfeil og andre bugs i MediaWiki (akkurat som for all annen programvare).

Hvilke tillegg installeres?

Se hele extension-listen for å se hva som er mulig å legge inn.

Hvilke innstillinger blir endret?

Se settings-listen for å se alt som kan endres på.

For brukerrettigheter blir det en del tilpasninger, som blant annet å sette opp dette i LocalSettings.php:

#
# Adjust the default access control settings for visitors
#
// Implicit group for all visitors
$wgGroupPermissions['*'  ]['createaccount']  = false;
$wgGroupPermissions['*'  ]['read']      = true;
$wgGroupPermissions['*'  ]['edit']      = false;
$wgGroupPermissions['*'  ]['createpage']   = false;
$wgGroupPermissions['*'  ]['createtalk']   = false;

Se Manual:User_rights for forklaring på de forskjellige opsjonene.

metno/mediawiki-tilpasninger.txt · Last modified: 2009-03-09 13:39:55 by arnes