User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:kommunikasjonsstrategi_2012_-_2013

Komstrat 2012 - 2017

Her er vedtatt Kommunikasjonsstrategi 2012 - 2017 for met.no (versjon mai 2012).

Ansvar: Kristin Goa, kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsstrategi til høring

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi på bakgrunn av innspillene fra arbeidssamlingene. Denne skal nå ut til høring:

Første høringsinstans - arbeidsgruppen

Til direksjonen 26. mars

Møtedatoer i arbeidsgruppen

Deltakere i arbeidsgruppen

Navn Seksjon/ avdeling
Arne Kristensen MetKlim stab KOMNETT
Silje Eriksen Holmen (Thomas Olsen) MetKlim VNN KOMNETT
John Smits MetKlim VA KOMNETT
(Karsten Eitrem) MetKlim VV KOMNETT
Lars Petter Røed FOU stab KOMNETT
Hans Olav Hygen MetKlim KT KOMNETT
Ivar Seierstad FOU NV
Toril Engen Skaugen/ Dagrun Vikhamar Schuler FOU MK
Rasmus Benestad FOU MK
FOU HI
Birgitte Furevik FOU OOMM
Birthe Marie Steensen FOU KL
David Melchior IT SD
Cecilie Stenersen MetKlim SN
Laila Sidselrud MetKlim FM
Anne Eriksen Adiv
Kristine Gjesdal MetKlim VV NyeKilden
Vegar Kristiansen IDF
Mai-Linn Finstad Kom KOMNETT
Pernille Thapa Kom KOMNETT
Ingrid Våset Kom KOMNETT
Heidi Lippestad Kom KOMNETT
metno/kommunikasjonsstrategi_2012_-_2013.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:20 (external edit)