User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:kommunikasjonsstrategi

Høsten 2011 skal met.no ha på plass en kommunikasjonsstrategi.

* Møtedager for arbeidsgruppen: 

onsdag 8. juni, mandag 19. september, tirsdag 20. september

  • Medlemmer i arbeidsgruppen
metno/kommunikasjonsstrategi.txt · Last modified: 2011-05-16 11:52:07 by kristing