User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:klima_og_klimaforskning

Klima og Klimaforskning

Se også struktur_met.no.doc fra strukturmøtet 10. mars.

Steg 1 - frist 9. april

 • met.no mener. Forfatter/Inger. Godkjenning/Anton. Oppfølging/Hans Olav. Legges ut etter pinse.
 • Klima siste 150 år: Regioner. Forfatter Hans Olav.
 • Klima siste 150 år: Klimastasjoner. Forfatter Øyvind/Ketil.
 • Klima siste 150 år: Hele landet. Forfatter Hans Olav. (revisjon)
 • Klima siste 150 år. Therese (flytte Globalt opp ett nivå.)
 • Oppdatere struktur Klimaforskning. Therese.
 • Klimaforskning: Forfattere/Inger/Eirik. Oppfølging/Øyvind.
 • Klimaforskning: Klimaanalyser. Ketil lager forslag og sender på høring etter pinse.
 • Klimaforskning: Kvalitetskontroll. Forfattere Per-Ove. Oppfølging Hans Olav.

Steg 2 - frist 29. april

 • Framtidsklima: Virkninger. Forfattere Ketil.
 • Framtidsklima: Klimascenario. Forfattere Hans Olav.
 • Framtidsklima: Klimascenario: Klima om 100 år. Forfattere Hans Olav.
 • Framtidsklima: Tilpasninger. Forfattere Ketil.
 • Klimaforskning: Prosjekter. Asta/Therese.

Steg 3 - 2009

Ideer - arbeidsøkt våren 2009 - fagstoff Fremtid:

 • Drivhuseffekter/ drivhusgasser
 • Klimamodeller
 • Menneskeskapte. Hvorfor?
 • Hva kan jeg gjøre? (maurtue)

Arbeidsøkt mai?

metno/klima_og_klimaforskning.txt · Last modified: 2009-03-09 14:11:37 by kristing