User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:idebank_nitimen

Idébank Nitimen

 • Isen i arktis: utvikling og effekter av avsmeltingen.
 • dugg
 • tåke
 • strålingståke
 • underkjølt regn
 • temperaturforskjeller natt/dag tidlig høst.
 • hvorfor har vi sesonger?
 • Vekt av snø på hyttetak? UV-stråling?
 • Temperatur. Maksimums- og minimumstemperatur. Hva vises på tv?
 • Vind. Det har vel blåst nok flere steder i det siste? Hvordan kan man vite om det er kuling eller bris ute? Eksemplene i høyre kolonne i Beaufortskalaen er veldig folkelige.
 • Mørketida over 15. januar i Tromsø
 • De tre skalaene for vind som brukes: http://retro.met.no/met/met_lex/v_a/vind/index.html, man hører jo gjerne på nyhetene om tornadoer og sykloner i utlandet.
 • Hva er den blå timen? Hvorfor blir den blå?
 • Polisen. Hva skjer med den? Hvorfor synes noen det kan være bra at den smelter? (Skipstrafikk etc.)
 • Første vårdag. Hva er definisjonen på vår?
 • Hva er høytrykk og lavtrykk?
 • Grønn eller hvit vinter, Hva skjer? I år har østlandet opplevd først en kald vinter, så en varm vinter. Ute er det nå grønt som en tidlig vår, og ikke hvitt som en forventer midtvinters. Skyldes dette klimaendringer? Hvorfor slike plutselige utslag? … (Hans Olav)
 • Brukes klimakunnskapen godt nok? Tar planleggere nok hensyn til kunnskapen om kllima? Er det andre enn kommunale planleggere som bruker klimakunnskapen (Kraftverk, Forsikringsselskaper, VVS ingeniører, …) (Hans Olav)
 • Hvordan vet vi noe om fremtiden? Stikkord: Scenarier for utslipp, Store matematiske klimamodeller der endringer for jorden blir beregnet på grov skala. Mindre lokale modeller som ser på hva disse endringene betyr lokalt. Statistikk basert på lokale målinger brukes til å estimere de lokale efektene.(Hans Olav)
 • 3.februar 1994: Tre studenter omkom i et kraftig uvær i Tydalsfjellene (15 år). Bjørbæk, Gustav: Norsk vær i 110 år, 2003
 • 11.februar 1974: Skuten “Lance II” forliste i en voldsom storm på Finnmarkskysten. 11 av mannskapet omkom. Bjørbæk, Gustav: Norsk vær i 110 år, 2003

Værtegn (tips fra NRK-biblioteket)

 • 03.feb Blåste det denne dagen, blåste det hele året, eller utover våren. Hodne, Ørnulf: “Folkelige værvarsler”, Cappelen, 2005
 • 03.feb Sønnavind Blåsmessdagen betyr godt fiskeår (ordtak frå Vestlandet). Hodne, Ørnulf: “Fiske og jakt”, Cappelen, 1997
 • 22.feb Været denne dagen vil vare i fire uker. Hodne, Ørnulf: “Folkelige værvarsler”, Cappelen, 2005
 • 22.feb Fryser det natta til Peder Stol, skal det fryse 60 netter den våren. Hodne, Ørnulf: “Folkelige værvarsler”, Cappelen, 2005
 • 22.feb Peters stol, kirkelig festdag. Ifølge legenden kastet St. Peter denne dagen en varm stein i vannet for at isen skulle smelte. Noen steder blir dette også kalt første vårdag . NRK Biblioteket: Minnedatobasen
 • 24.feb Er det kaldt denne dagen, vil man få mildvær - og omvendt. Hodne, Ørnulf: “Folkelige værvarsler”, Cappelen, 2005
metno/idebank_nitimen.txt · Last modified: 2009-10-08 13:18:42 by thereseig