User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:eis_spill

Spill

Spilltittel: Lek med været..

Modulene:

1. Sol

2. Temperatur

3. Vind

4. Nedbør

5. Lyn og torden

1. Sol

Teaser: Ingen

Spill: Drei på skiva for å få frem sola

Fakta: Sola er energikilden til alt liv på jorden

2. Temperatur

Teaser: Når det er sommer i Norge er det vinter i Australia

Spill: Snurr på skiva for å gi sommer i nord eller sør

Fakta: Temperaturforskjellene på jorden er motoren bak været. Vise at jorden roterer rundt solen og jordens posisjon i forhold til solen bestemmer hvilke årstider vi får.

Overgang: Hele verden, til Europa. Illustrere kontraster. La Europa forsvinne og stå igjen med skyer. Skyene begynner å bevege seg og så kommer noe flygende……

3. Vind

Teaser: Den sterkeste vinden som er målt i Norge er 49 m/s, det vil si neste 180 km/t, la en racerbil kjøre forbi (men den er egentlig raskere), gepard (110km/h), andre ting som kjører ca. 180kmh (HVA??) - hva kan vind løfte med 180km/t? med lyd

Spill: Drei på skiva for å sette i gang høytrykk eller lavtrykk. Hvem av de to som velges, avgjøres av hvor intenst det dreies på skiva eller hvor mange spillere som dreier i samme retning. Avsluttes med et kraftig vindkast. Type vind ut fra type vær: Solgangsbris (styrke: kuling, romfølelse: fuglekvitter, sol og lys) eller Storm (styrke: kuling, romfølelse: bråk, grått, skyer).

Fakta: Luften vil være i likevekt, og vinden prøver derfor å gå fra høytrykk til lavtrykk, men jordrotasjonen gjør at vinden går rundt lavtrykkene. Vindstyrken er avhengig av hvor sterke trykksystemene er.

3b. Vannstand

Teaser: Den høyeste vannstand målt langs norskekysten er i overkant av 400 cm over sjøkartnull (dybden oppgitt i sjørkartene) kommer når det er mye vind. Det betyr at vind og tidevann har løftet 4 tonn pr. kvadratmeter. Å løfte dette krever en energimengde på ??

Spill: Drei på skiva og se hvordan flo og fjære og stormflo brer seg som en bølge langs norskekysten. Akkompagneres av bølgebrus e.l.

Fakta: Springflo (høyt tidevann) er noe vi opplever to ganger i måneden og som inntreffer ved nymåne og fullmåne. Stormflo (værets virkning) opptrer kun i sammenheng med skikkelig stygt vær.

4. Nedbør

Overgang: Vindkast som kommer før en bygesky og deretter plaskregn. Sky vokser “fra vindkastside??”.

Teaser: Det meste av norsk regn har vært hagl før det når bakken.

Spill: Holde en hagl i lufta ved “updraft”, og fang små vanndråper. Størrelse avgjør hvilket vær en får til slutt: Store hagl, gir haglvær, små hagl gir regn.

Fakta: Følge med haglet ditt til bakken som enten er stor nok for å overleve som hagl eller som smelter på vei mot bakken (avhengig av haglstørrelse og temperatur) Illustrasjon av skydynamikk

Den største nedbørsmengden som har falt i Norge er 229 mm på et døgn, det vil si 1,5 millioner melkekartonger med regn på en fotballbane. (evt. størst hagl i Norge)

5. Lyn og Torden

Teaser: De fleste lyn går mellom skyer og ikke ned mot bakken.

Spill: Skape/lage ladingsforskjeller (plus og minus) mellom skyer. Hvis ladingsforskjellene er store nok, kan hver enkelt spiller trykke på knappen sin ved skiva (som lyser); avstand lyn/torden blir kortere med hvert smell; Siste smell (lyn/torden samtidig) kommer plutselig av seg selv.

Fakta: Informasjon om avstand og lyn (telle sekunder). Mengde energi i et lynnedslag (1 milliard fyrstikker). Faktainformasjonen må komme underveis, ettersom spillet skal avslutte med en korttslutning.

metno/eis_spill.txt · Last modified: 2011-11-25 15:56:17 by larspr