User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:eis_beskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Meteorologisk institutt skal fornye sin utstilling på Energisentret i Hunderfossen Familiepark (EIS). Første del av utstillingen ble allerede overlevert våren 2011 i form av konkurransen «hvor rask er du på yr.no?». Siste del skal leveres mai 2012.

Energisenteret er et informasjons- og opplevelsessenter for hovedsakelig barn og unge i alderen 12-14 år eller 6. og 9 klasser. Med senterets motto “lek og lær” får jenter og gutter en grundig innføring i energibransjen. Totalt er hele 130 000 besøkende innom i løpet av et år, derav ca 7000 skoleelever for å få et dypdykk, både praktisk og teoretisk, i energifaget. Senteret eies og driftes av lokale energiselskaper og kraftleverandører i Hedmark og Oppland.

Prosjektgruppa er ferdig med anbudsprosessen og løsningsforslaget til SixSides ble valgt.

Her er de sentrale kravene som ble stilt til løsningen: Den nye utstillingen skal:

a)Gi besøkende opplevelse av værelementer som f.eks.: Vind, Temperatur, Nedbør, Lyn og torden. Utstillingen skal være interaktiv, besøkende skal engasjeres gjennom “ta og føle på” aktiviteter og værelementene skal kjennes på kroppen.

b) Hjelpe besøkende til å få en forståelse av væropplevelsen og bruke utstillingen aktivt for å finne årsakene til det opplevde været.

c) Bygge videre på publikums forståelse av været ved å forklare og vise sammenhengen mellom vær og klima på en nettbasert tjeneste.

metno/eis_beskrivelse.txt · Last modified: 2011-11-16 10:07:38 by ingridv