User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:dette_ma_vi_gjore_for_a_komme_dit_-_prioriterte_satsningsomrader_2012-2013

3. STRATEGISKE PRIORITERINGER 2012 - 2013

Nå skal vi ha besvart hovedspørsmålene hvor vi står i dag og hvor vi ønsker å være.

Strategi dreier seg om å gjøre valg når ressurser er en begrensende faktor. Vi kan ikke gjøre alt vi ønsker. Vi må derfor evne å fokusere på noe framfor noe annet. Noen ganger innebærer det knallhard prioritering og å si nei til muligheter. Å velge er derfor også å velge bort det man ikke skal gjøre.

  • Nå må vi velge hvilke strategiske kommunikasjonsområder som skal være i fokus i 2012-2013. Vi må prioritere tiltak hvor det skal skje et løft i kommunikasjonen på met.no i denne perioden, dvs hvor vi skal styrke det kommunikasjonsfaglige nivået.

Flere av kommunikasjonsaktivitetene som vil finne sted i 2012 – 2013 vil ikke være definert under her, fordi det er oppgaver som også må løses. Men det er de prioriterte oppgavene som vil få mest oppmerksomhet og kommunikasjonsressurser i perioden.

For hver at de strategiske prioriteringene må det defineres suksesskriterier, slik at vi kan måle resultatet av satsningene.

metno/dette_ma_vi_gjore_for_a_komme_dit_-_prioriterte_satsningsomrader_2012-2013.txt · Last modified: 2011-06-01 09:56:52 by kristing