User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:delprosjekter

Videreutvikling (ikke tidsbestemt)

  • Legge ut bildearkiv på met.no (forutsetter at bildene er lagt inn i Cummulus).

Lagt på vent

  • CV ansatte (RASK?)
  • Samiske sider
metno/delprosjekter.txt · Last modified: 2010-03-09 09:39:34 by kristing