User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:arkiv_2011

2011

Uke Avdeling/ foredragsholder Tittel Presentasjon
35 VNN - Gjermund Haugen Barentswatch Barentswatch
36 Klimainformasjonsseksjonen Sommerens rekorder og vær Sommeren 2011
37
38 Samarbeidsprosjekt med SMHIHva er MetCoOp? Bakgrunn, planer og innhold. MetCoOp
39 SN.OK - Hildegunn Nygård Referansegruppen for observasjonsplanlegging Ref.gruppe
40 VA - Menneske til menneskeutvalget v/ Inger-Lise Aasen Menneske til menneske-rapporten M2M
41 FOU mk v/Torill E. Skaugen Nytt tverretatlig samarbeid innen korttidsnedbør og ekstremhendelser Nytt samarbeid
42 Direktør Anton Eliassen Om det kommersielle landskapet vi befinner oss i
43
44 FoU _ Rasmus Benestad Et enkelt bilde av drivhuseffekten. Bilde av drivhuseffekten
45 Klimadata og romlig analyse / Ole Einar Tveito Nye klimanormaler 1981-2010 kaffeinfo_normaler.pdf
46 SN.OK - Nina Larsgård Vegvesenprosjektet svvprosjekt_kaffeinfo.ppt
47 IT, Geodata og systemer - Jan Ivar Pladsen m.fl Kommunikasjon og samarbeid kaffeinfo_geodata.pdf
48 Klimatjenesteavdelingen / Zeljka Vuckovic HistKlim-prosjektet histklim-seminar.odp
49 Direktørens stab - Heidi Lippestad Historieprosjektet til met.no
50 Kommunikasjonsseksjonen - Hege Hoen Ny rådgiver i intern kommunikasjon
51 Metklim stab - Erik Hagemark Hva kan vi lære av WMO? Erfaringer og lærdom fra “Train-the-trainers” kurs i regi WMO RTC Nairobi, Kenya wmo_kenya.pdf
metno/arkiv_2011.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:20 (external edit)