User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:alt_om_met.no

Alt om met.no

Idium har bygget opp nye met.no som ble relansert 28. januar 2008. [Prosjektavslutning|Prosjektet er nå avsluttet]] og met.no ligger på deres servere og det er de som drifter nettstedet. Se også Organisering og roller.

Denne siden inneholder praktisk informasjon og oversikt over videreutvikling, men også være et sted å samle idéer til forbedringer av met.no

Praktiske opplysninger om drift

Publisering

Videreutvikling (ikke oppdatert)

metno/alt_om_met.no.txt · Last modified: 2011-07-11 10:41:40 by kristing