User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:alt_om_leksika

Alt om leksika

Meteorologisk institutt har to leksika-prosjekter. Det ene er å oppgradere MetLex, det andre er å være fagansvarlige for meteorologi i Store norske leksikon på nett - snl.no

MetLex-prosjektet

Store norske leksikon

Møtereferater

metno/alt_om_leksika.txt · Last modified: 2009-11-26 07:54:41 by thereseig