User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:alt_om_formidling

Alt om formidling

Her samles formidlingsaktiviteter som gjøres ved met.no

Kommunikasjonsnettverket (Kommnett)

Radiokurs

Nitimen

Samarbeidet ble avsluttet våren 2010. Radio-formidling diskuteres videre i kommunikasjonsnettverket - kommnett@met.no

En meteorolog/klimaforsker er på lufta i Nitimen og snakker om et værfenomen eller lignende.

Koordinator met.no: therese.gruehagen@met.no (22 96 31 44) og kontaktperson NRK: Rune.Alstedt@nrk.no (99228585 eller 23047971). Prosjektleder NRK: Rune.Lind@nrk.no (23 04 42 75). Redaksjonen: nitimen@nrk.no

metno/alt_om_formidling.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:19 (external edit)