User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:2009-12-15_referat_fra_seksjonsmote

Sak 1: ØKONOMI

Kristin delte ut budsjettoppsett for 2010. Store satsinger 2010:

Redesign av met.no (i samarbeid med NetLife - ferdig V-2010): Kr. 300 000,- (+ kr. 100 000,- i 2009) Eksterne arrangementer: Tils kr. 100 000,- (Studentseminar O + B kr. 30 000,- / Forskningstorg O + B + T: kr. 55 000,- / Andre arrangement: Kr. 15 000,-) Interne arrangementer: Tils kr. 170 000,- (Infosamling kr. 40 000,- + 30 000,- / Knutepunkt kr. 100 000,-)

Mulig innsparing: Trenger vi questback etter 1. september? Mulig innsparing: Kr. 100 000,-

Kutter vi Questback kan vi velge budsjettet i venstre kollonne og fremdeles ha en buffer på kr. 32 000,-.

KRISTIN oppdaterer budsjettet og sender ut. PERNILLE setter opp en oversikt over alle arrangementer vi kan komme til å delta på i 2010.

Sak 2: OMORGANISERING

Viktige innspill:

  • Hva er suksesskriteriene? Hvordan vet vi om omroganiseringen har vært vellykket?
  • Kan fagforeningenen benytts mer effektivt (MEFs jubileumskurs, feks.)?
  • Hvilke gulrøtter finnes, utover fag og profesjon?
  • Hvilke egnede fora og folk har vi?
  • Publisere på innblikk alle datoer etc. som kan bidra til å øke trygghet og forutsigbarhet
  • “Mellomledere må være positive; at de er nøytrale holder ikke!”

PERNILLE sender nyttig info til Anton PERNILLE kontakter VV/Karen og sjekker behovert for infodrahjelp KRISTIN kontakter VNN/Helge og sjekker behovert for infodrahjelp

Sak 3: JOBBING I JULA Heidi skal neppe ha fri i jula. Kjell-Gunnar tar en del fri, Pernille tar fri de første dagene. Kristin usikker.

ALLE som kan kommer på jobb 30.12, så planlegger vi litt mer av alt som må/bør planlegges for det kommende året.

metno/2009-12-15_referat_fra_seksjonsmote.txt · Last modified: 2009-12-17 08:48:19 by heidil