User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:2009-09-17_referat_fra_seksjonsmote

Tilstede: Kjell-Gunnar, Therese, Heidi og Kristin (referat: Kristin)

1. Orientering om pågående saker

Alle informerte om hva de jobber med nå. (alt refereres ikke, kun slikt som kan være interessant for et referat)

 • Kjell Gunnar orienterte om at vi vil kunne få samme pristilbud med båt til Skagen også neste vår
 • Kristin kommer i en periode til å jobbe nesten bare med å videreutvikling av met.no (sannsynligvis januar/ februar)
 • Therese har vært på bedriftsbesøk i Aller-gruppen: mye fokus på målgrupper, påminning om viktigheten av å definere denne.

⇒ Alle fikk utdelt hvert sitt ukeblad. Oppgave til neste seksjonsmøte. Alle skal trekke fram noe interessant fra sitt blad å fortelle de andre.

 • Therese vil komme med en brief om met.lex til info (innen september)

2. Oversikt over Heidi

 • 15.09: PROFF ble levert til Sunde. Fra innholdet: Brukerundersøkelse om tekstvarselet. Sosiale medier og ekstremvær.
 • Tekst til statsbudsjettet. Ferdig 14.10.
 • 02.10 - 23.10 - 30.10: Strategidager med direksjonen på Lysebu.
 • 05.10: Avspasering
 • 12.10: Bergen, møte med styremedlem på met.no Linda Orvedahl (Handelshøgskolen) - Kollektive goder
 • 20. - 21.10: Besøke værtjenestekontoret Bardufoss
 • 28.10: Besøke værtjenestekontoret Ørland

3. Nybygget

 • Kristin orienterte om siste møte hun har vært på om nybygget. Det er tydelig behov for en info.strategi for nybygget. Hvem er målgruppene? Standard presentasjoner om nybygget? Intern info? Invitere statsråd og ny komite til met.no ved grunnsteinnedlegging.

⇒ Kristin kaller info inn til møte.

4. Økonomi

 • Kristin presenterte oversikt over budsjett/ regnskap for info. Hun mangler kontrollsjekk mot ØF, men det ser ut som vi har ca 250 000,- igjen for 2009 som ikke er prioritert.
 • Ideer til bruk av pengene som ble diskutert (numerering angir ikke prioritering):
 1. kamera (Therese har fått ansvar for å sjekke)
 2. profileringsprodukter: flere t-skjorter, yr-paraply, refleks
 3. juleavslutningen for alle oslo met.no
 4. met.lex reise - Therese til Bergen og Tromsø
 5. ekstern konsulent til www.met.no
 6. brukerundersøkelse tekstvarsel (bør være et spleiselag, ikke kun info)
 7. invitere med noen internt på kommunikasjonsseminar, f.eks til Kommunikasjonsdagen

5. Annet

 • E-klima: Therese tenker på videre rolle for info på e-klima.
metno/2009-09-17_referat_fra_seksjonsmote.txt · Last modified: 2009-09-21 12:31:58 by kristing