User Tools

Site Tools


idrettslaget:kondisjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
idrettslaget:kondisjon [2010-05-10 11:43:00]
janih
idrettslaget:kondisjon [2021-05-11 09:45:02]
kjetilb
Line 1: Line 1:
 +====== Kondisjon ======
 +
 Kondisjonsgruppa er en sammenslåing av den gamle friidrettsgruppa og den gamle skigruppa. I praksis inneholder den alle kondisjonsøvelsene kretsen driver med, unntatt orientering. Kondisjonsgruppa er en sammenslåing av den gamle friidrettsgruppa og den gamle skigruppa. I praksis inneholder den alle kondisjonsøvelsene kretsen driver med, unntatt orientering.
  
 Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet. Gruppa har ingen egen treningstid,​ uten den muligheten som ligger i torsdagsløpinga fra instituttet.
  
-Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[http://www.holmenkollstafetten.no/​newIndex.asp|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\ +Av arrangement er gruppa ansvarlig for deltakelse i [[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:2013|Holmenkollstafetten]]. Bortsett fra dette oppfordres hver og en til å finne aktiviteter å delta i. \\ 
-Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://www.bedriftsidrett.no/oslo/t2.asp|OBIK]]\\+Arrangement i regi av bedriftsidrettskretsen finnes her: [[http://oslo.bedriftsidretten.no/​|OBIK]]\\
  
 Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til. Enkelte andre arrangement vil det også komme linker til.
-  * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]] 
-  * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]] 
-  * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]] 
   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]   * [[http://​www.birkebeiner.no/​|Birkebeinerarrangementene]]
 +  * [[http://​www.skiforeningen.no/​om_skiforeningen/​arkiv/​kampanjearkiv/​paamelding_til_holmenkollen_skimaraton|Holmenkollen Skimaraton]]
 +  * **[[idrettslaget:​kondisjon:​holmenkollstafetten:​2013|Holmenkollstafetten]]**
 +  * [[idrettslaget:​kondisjon:​nordmarkahalvmaraton|Nordmarka halvmaraton]]
 +  * [[http://​www.forest-marathon.com/​|Nordmarka skogsmaraton]]
   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]   * [[http://​www.oslomaraton.no/​|Oslo Maraton]]
 +  * [[http://​raumerrittet.no/​|Raumerrittet]]
 +  * [[idrettslaget:​kondisjon:​Raumerrittet|]]
 +  * [[http://​www.sportsklubbenrye.no/​node/​11622|Rye-løpet]]
 +  * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​Akershus/​t2.asp?​p=61282|Romerikskarusellen]]
 +  * [[http://​www.bedriftsidrett.no/​oslo/​t2.asp?​p=46884|Skikarusellen]]
 +  * [[http://​www.salomontrailtour.no/​news/​article/​salomon_trailtour_norge|Terrengløpskarusell]]
  
  
-Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa: ​Jan-Inge Hansen+Kontaktperson,​ kondisjonsgruppa: ​Ketil Tunheim, e-mail: ketilt@met.no
idrettslaget/kondisjon.txt · Last modified: 2021-05-11 09:45:02 by kjetilb