User Tools

Site Tools


forskerforbundet:valg_2012

Valg av styre 2013

Elektronisk valg vha surveymonkey.com, og 89 medlemmer valgte. Heiko Klein ble etternominert dersom det manglet en kandidat fra medlemmer som ikke er i turnus. Resultat:

NavnStemmer
Terje Alsvik Walløe 86.5%
Sevim Müller 42.7%
Lars R. Hole 51.7%
Matilda Hallerswig (vara) 37.1%
Heiko Klein 69.7%
Blank 4.5%

Valg av styre 2012

Etter forskerforbundets vedtekter 2011 er det blitt avholdt valg av representanter i forskerforbundets lokallagstyre for perioden 2012-2013. Valget ble avholdt elektronisk ved hjelp av et webgrensesnitt utviklet med kompetanse i det sittende styret.

Med grunnlag i lista over medlemmers mailadresser ble det sendt ut en unik link som det ikke var mulig å spore tilbake til adressen. Valget ble derfor avholdt anonymt. Spørrsmål og kommentarer til gjennomføringen av valget taes imot med takk.

Leder:     Vegar Kristiansen , Metklim, Obs
Nestleder:   Sevim Mueller Metklim,(VNN)
Økonomi:    Lars Robert Hole, (VpV/FoU/It), Bergen
Sekretær:   Terje Alsvik Walloee, Metklim, (VA)
Styremedlem:  Inger-Lise Askautrud, Metklim, (VA)
1.vara     Jelena Bojarova (FoU)
2.vara     Haldis Berge, Metklim, (VpV)(vara)
3.vara     Matilda Hallerstig, Metklim, (VNN)
1.runner up  (vara)Anne-Mette Olsen, Metklim, (VpV)(vara)

Dette er en rekkefølge som står fram til et konstituerende møte (Årsmøtet). Det viktigste er at vi får en fordeling som beskrevet i vedtektene. Inger Lise hadde flere stemmer enn Sevim, men ønsket ikke å stille til valg som nestleder. Matilda går inn som vara framfor Anne Mette pga geografisk fordeling.

Resultater

Valgdeltagelse

47%

De som satt videre var:

Vegar Kristiansen , Metklim, Obs
Lars Robert Hole, FoU, Bergen
Terje Alsvik Walloee, Metklim, VA

De nye var etter antall stemmer ved valget: (vara) indikerer at de bare stille til valg som vara.

Inger-Lise Askautrud, Metklim, (VA)    -> 63
Sevim Mueller, Metklim, (VNN)       -> 61
Jelena Bojarova (FoU)           -> 44
Haldis Berge, Metklim, (VpV)(vara)     -> 52
Anne-Mette Olsen, Metklim, (VpV)(vara)   -> 44
Matilda Hallerstig , Metklim, (VNN)(vara) -> 36

Valgbare medlemmer 2011

Inger-Lise Askautrud (VA)
Jelena Bojarova (FoU)
Sevim Müller (VNN)
Matilda Hallerstig, Metklim (VNN) (vara)
Anne-Mette Olsen, Metklim, (VpV)(vara)
Haldis Berge, Metklim, (VpV)(vara)
forskerforbundet/valg_2012.txt · Last modified: 2013-05-16 07:25:20 by heikok