User Tools

Site Tools


forskerforbundet:tilsettingsrad_2012

Ansettelsesråd 1.

Ansettelsesmyndighet for alle lederstillinger, med unntak for stillinger der Styret er ansettelsesmyndighet.

FF

Repr.: ??

Vara: Bruce Hackett

MTL

Repr.: Kjetil Dahl

Vara: Trine Dunker Windvik

Ansettelsesråd 2.

Ansettelsesmyndighet for alle administrative stilliger

MEF

Repr.: Gunn Nygård

Vara: Sven Arne Alm

MTL

Repr.: Jan Erik Johnsen

Vara: Åse Moen Vidal

Ansettelsesråd 3.

Ansettelsesmyndighet for alle operative meteorologifaglige stillinger.

MTL

Repr.: Bente Wahl

Vara: Elin Tronvoll

FF

Repr.: Ingrid Bentsen

Vara: Johanne Bua Algerøy

Ansettelsesråd 4

Ansettelsesmyndighet for forsker-og andre vitenskapelige stillinger, samt øvrige ikke operative meteorologifaglige stillinger.

FF

Repr.: Lars Robert Hole

Vara: Hanne Heiberg

FF

Repr.: Alf Kirkevåg

Vara: ??

Ansettelsesråd 5.

Ansettelsesmyndighet for alle ingeniør- og IT-faglige stillinger.

MEF Repr.: Terje Borge

1. vara: Kjell Brandsberg

2. vara: Cato Guldberg

TEKNA

Repr.: Rune Ringberg

FF

1. vara: ??

Tekna

2. vara: Siri Spjelkavik

forskerforbundet/tilsettingsrad_2012.txt · Last modified: 2018-06-20 10:12:30 by ragnhildn