User Tools

Site Tools


forskerforbundet:streikevaktlister_bergen

Onsdag: tre statsmeteorologer i dagens (06. juni) streikeavis: http://www.streik2012.org/

NB!
De to første må avtale seg imellom hvem som henter streikevaktvester og annet utstyr på Torgallmenningen 3B om morgenen.
De to siste må avtale seg imellom hvem som leverer streikevaktvester og annet utstyr på Torgallmenningen 3B om ettermiddagen.

Onsdag 30.05
08.00- 10.00 Ole Johann og Berit
10.00- 12.00 Frode og Svein Håvard
12.00- 14.00 Anne-Mette og Anders
14.00- 16.00 Martin og Merete

Torsdag 31.05
08.00- 10.00 Arnstein og Haldis
10.00- 12.00 Berit og Anne Solveig
12.00- 14.00 Kristin S og Geir Ottar
14.00- 16.00 Reidun og Ole Johann

Fredag 01.06
08.00- 10.00 Anja og Magnar
10.00- 12.00 Johanne og Anne Karin
12.00- 14.00 Birgitte og Lars Robert
14.00- 16.00 Kristine G og Kristin S

Mandag 04.06
08.00-10.00 Frode og Anders
10.00-12.00 Anne-Mette og Svein Håvard
12.00-14.00 Reidun og Merete
14.00-16.00 Martin og Geir Ottar

Tirsdag 05.06
08.00-10.00 Haldis og Anne Karin
10.00-12.00 Johanne og Berit
12.00-14.00 Anne Solveig og Kristin S
14.00-16.00 Arnstein og Ole Johann

Tirsdag 05.06
08.00-12.00 Anne Solveig og Berit (“Resten” går Stoltzen)
12.00-16.00 Ingen vakt - oppmøte Torgallmenningen

Onsdag 06.06
08.00-10.00 Anja og Magnar Kristine G
10.00-12.00 Kristine G og Birgitte Berit og Geir Ottar
12.00-14.00 Lars Robert og Frode
14.00-16.00 Anders og Martin

Torsdag 07.06
08.00-10.00 Kristin S og Johanne
10.00-12.00 Geir Ottar og Arnstein Kristin S/Berit
12.00-14.00 Reidun og Anne Karin Martin og Svein Håvard
14.00-16.00 Anne Solveig og Merete

Fredag 08.06
08.00-10.00 Kristine G og Frode
10.00-12.00 Lars Robert og Birgitte Arnstein
12.00-14.00 Anja og Magnar Anne Solveig
14.00-16.00 Anne Mette og Svein Håvard

Mandag 11.06
08.00-10.00 Johanne og Merete
10.00-12.00 Kristin S og Martin
12.00-14.00 Dag og John Ottar
14.00-16.00 Ivar og Anders

forskerforbundet/streikevaktlister_bergen.txt · Last modified: 2012-06-07 14:22:02 by beritha