User Tools

Site Tools


forskerforbundet:start

Forskerforbundets lokallag ved met.no

Lokallagsstyret

  • Jo Asplin (leder)
  • Gunnar Livik (nestleder)
  • Håkon Mjelstad (kasserer)
  • Pernille Borander (sekretær)
  • Jan Eiof Jonson (styremedlem)

Organisering

Råd og utvalg

Lønnsoppgjør

Saker

Klubbene

Klubb Navnerom Leder e-post ***
=======================================================================================================================
Bergen Bergen klubben Haldis Berge Klubbstyre Bergen
Oslo MetKlim Oslo Metklim Håkon Mjelstad Klubbstyret Metklim
Oslo FoU/IT Oslo FoU/IT Klubben Eivind Støylen Klubbstyret Oslo FoU/IT
Tromsø Tromsø klubben Anita Ager-WickKlubbstyret Tromsø


Les om hvorfor Osloklubben er blitt splittet

forskerforbundet/start.txt · Last modified: 2019-10-31 18:27:53 by joa