User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_29-11-2011

Styremøte i Tromsø 29. november 2011

Sak 1 Årsmøte / OU-kurs

  • Økonomi / Søknad om OU-midler
  • Program
  • Hvilke vedtektsendringer skal vi ha?
  • NMF
  • Verv og valg

Sak 2 ATR

  • Status

Eventuelt

  • Omorg metkim obs (??)
  • Tilsettningsrådene (Vegar)
forskerforbundet/sak_styre_29-11-2011.txt · Last modified: 2011-11-29 12:48:15 by vegark