User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_28-04-2011

Saksliste

 • Sak 1: organisatoriske ting
 • Sak 2: NMF status
 • Sak 3: Luftfart
  • Nyheter?
 • Sak 4: uformelt møte med andre org.
  • Oprettelse av nye stillinger, Rune Skoglund (MTL)
  • Drøfting av konferanse om arbeidstid (innmeldt til IDF)
  • Orientering om forslag til Omdisponering/forskjøvet arbeidstid.
  • Flyvær?
 • Sak 5: IDF
  • siste IDF
   • Intrykk
FRA FF
Hei
Da har vi en sak til, som bør være med på dette IDF møtet. Vi ønsker informasjon i etterkant av konferansen om arbeidstid med vekt på skift og turnus. I den forbindelse ønsker vi kommentarer på følgende:

* Oversikt over nye problemstillinger i forhold til turnusoppsett. 
>>> Her snakker vi vel primært om sikringsbestemmelsene i FB 7.3. Vi holder på å undersøke ulike sider ved dette.
* Plan for skolering av de ansvarlige for turnusoppsett og drøfting av denne. Har de den kunnskapen som ble gjort kjent på konferansen? 
>>> Har vi ikke p.t. Men det er en god ide som bør følges opp.
* Når vil arbeid med nytt arbeidstidsreglement med met.no komme i gang? 
>>> Er det satt dato for det utsatte møtet. Arbeidet med reglementet har startet. Dato for utsatt møte er ikke fastsatt ennå, men planen er å få gjennomført dette i løpet av mai/juni.

* Vi ønsker også status for arbeid med utvikling/innkjøp av utstyr nødvendig for å gjennomføre "turnus på data". >>> Her viser vi til budsjettbehandlingen. Det er satt av penger i 2011, men vi er også avhengige av bidrag fra IT-div. Det er gjort en vurdering i forhold til at arbeidet "personalhåndbok på nett" er prioritert foran.
* Bør instituttet og foreningene starte et samarbeid om en kravspesifikasjon for et slikt system. 
>>> Når tiden er inne er det naturlig at vi samarbeidet med organisasjonene om en kravspesifikasjon. 

Vi ønsker Rita Moi som bisitter i saken, da hun var vår representant på konferansen.

Med vennlig hilsen
Vegar Kristiansen for FF.

FRA MTL
Hei Anne

Ta det gjerne under eventuelt.
Er arbeidet med stillingsbeskrivelsene på instituttet ferdigstilt? Arbeidet er ikke ferdigstilt. Nye stillingsbeskrivelser som er drøftet ifb med forhandlinger om ny organisasjon vil legges inn og det skal utarbeides nytt "organisasjonstre". Det er også bestemt at til alle utlysninger som gjøres framover skal det lages en stillingsbeskrivelse (om dette ikke er gjort fra før av da). Noen av de gamle stillingsbeskrivelsene som ligger ute på nett (særlig flyvær) kan videreføres.
Evt hva gjenstår? Altså en god del.
 • neste IDF
  • saker å ta opp
 • Sak 6: Eventuelt:
  • Styremøte i Tromsø slutten av mai?
forskerforbundet/sak_styre_28-04-2011.txt · Last modified: 2011-04-26 06:29:48 by vegark